E-mailprocedure : Voorstel Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) voor gesprek Benschop van Schiphol en Van Doesburg van FNV Schiphol op 31 mei 2022

De vergadering is geweest

30 mei 2022
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
De leden Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) stellen voor om de heren Benschop van Schiphol en Van Doesburg van FNV Schiphol uit te nodigen voor een gesprek over de problemen op Schiphol, voorafgaand aan het commissiedebat Luchtvaart op woensdag 1 juni a.s..
 
Hoewel nog geen toezegging is ontvangen van de heren Benschop en Van Doesberg, zou dit gesprek kunnen plaatsvinden op dinsdag 31 mei a.s. van 17.30 tot 18.30 uur.
 
U wordt verzocht om uiterlijk maandag 30 mei a.s. om 14.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u 1) akkoord gaat met dit voorstel en 2) of u zich aanmeldt voor dit gesprek.*
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.**
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) voor gesprek Benschop van Schiphol en Van Doesburg van FNV Schiphol op 31 mei 2022

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven