Commissievergaderingen

Maandag 16 mei 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Werkbezoek aan Waddenzeeregio

Werkbezoek
Waddenzeeregio (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Chania, Crete (Greece) (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Langere termijn coronabeleid

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel om commissiedebat over Nationaal Programma Onderwijs op 24 mei a.s. te richten op po en vo

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Special UNIC meeting

Werkbezoek
Polen (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsmigratie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:15 uur

Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Amsterdam (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het CD Luchtvaart op 19/5

E-mailprocedure
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse TaalunieTaalunie - Plenaire vergadering

Vergadering
Brussel, Vlaams parlement

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het...

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 17:15 uur

Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Spraklerweg 4, Amsterdam (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Extern (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882) (verplaatst naar 13 juni 2022)

Notaoverleg
(verplaatst)