Rondetafelgesprek

Langere termijn coronabeleid

Rondetafelgesprek: "Langere termijn coronabeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Wetenschapstoets
Download Wetenschapstoets over de brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstuk 25 295, nr. 1834)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Langere termijn coronabeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Langere termijn coronabeleid - maandag 16 mei 2022, 10.00 - 18.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1: Scenario’s voor de toekomst (10.00-circa 11.00 uur)

Details

-Prof. dr. André Knottnerus en prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (auteurs  WRR/KNAW-rapport “Navigeren en anticiperen in onzekere tijden”); 
-Dr. A.H.E. (Xander) Koolman (gezondheidseconoom VU Amsterdam).
2
Blok 2: Knelpunten uit de praktijk (11.00-circa 12.00 uur)

Details

-Jaap Eikelboom (directeur Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding  GGD);
-Dr. Susan van den Hof (hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten RIVM).
3
Blok 3: Communicatie (12.00-circa 13.00 uur)

Details

-Marino van Zelst (voormalig Red Team, onderzoeker en modelleur  infectieziekten Wageningen Universiteit (WUR);
-Prof. dr. J.C.M. (Julia) van Weert (hoogleraar gezondheidscommunicatie Universiteit Amsterdam);
-Ginny Mooy (voormalig Red Team).
4
PAUZE
5
Blok 4: Lessen uit het buitenland (14.00-circa 15.00 uur)

Details

-Marc van Ranst (Belgisch 'Wetenschappelijk comité Coronavirus', hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica Katholieke Universiteit Leuven).
6
Blok 5: Maatschappelijk/grondrechten (15.00-circa 16.00 uur)

Details

-Prof. dr. K. (Kim) Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);
-Prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans (hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden);
-Mr.drs. Jan-Peter Loof (ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens).
7
Blok 6: Ventilatie (16.00-circa 17.00 uur)

Details

-Prof.dr.ir. P.M. (Philomena) Bluyssen (hoogleraar Indoor Environment (binnenmilieu) (TU Delft);
-Dr. ing. Roberto Traversari, MBA (senior onderzoeker en consultant TNO);
-Ir. W. (Wouter) van den Bos (Simulatie-expert en onderzoeker TU Delft);
-Drs. Maurice de Hond (dataspecialist View/Ture).
8
Blok 7: Vaccinaties (17.00-18.00 uur)

Details

-Prof.dr. M. (Marjolein) van Egmond (hoogleraar immunologie Amsterdam-UMC VUmc);  
-Agnes Kant (directeur bijwerkingencentrum Lareb).   
9
Position papers:

Te behandelen:

Gerelateerde zaken