Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2022"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24 mei - inbreng SO 16 mei

Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over het position paper dat het kabinet in 2020 naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de Nederlandse positie ten aanzien van de herziening van Verordening (EG) 1107/2009 over het op de markt brengen van landbouwgif

Te behandelen:

Gerelateerde zaken