E-mailprocedure

Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het CD Luchtvaart op 19/5

E-mailprocedure: " Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het CD Luchtvaart op 19/5 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure voorstel Alkaya (SP) om minister van Financiën uit te nodigen voor commissiedebat Luchtvaart 19 mei

Agendapunten