Commissievergaderingen

Woensdag 16 februari 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Menselijke maat'

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Viceminister van Buitenlandse Zaken van Georgië (hybride)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Technische briefing Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Handelsbetrekkingen Afrika

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Besloten technische briefing inzake evaluatie Comptabiliteitswet (per videoverbinding)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep Evaluatie Comptabiliteitswet (per videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Agema (PVV) en Hijink (SP) inzake de door het ministerie gedane tekstsuggesties en verduidelijkende vragen op OMT-adviezen.

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde aanvangstijd)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragenronde hoofdlijnenbrief Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mededeling betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM (2022) 14)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Vergadering van de werkgroep Positionering commissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Regeldruk (VERPLAATST NAAR 23 MAART 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (36012-2)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling en besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Verduurzaming luchtvaart

Vergadering
Via teams

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Informele kennismaking met de nieuwe bewindspersonen van IenW

Gesprek
Max van der Stoelzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat - duur van het overleg is gewijzigd vangt aan om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 22 februari 2022

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal