Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

16 februari 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitstel terugkoppeling Coalition of the Willing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bestuurlijke reactie AcICT advies over het Federatief Berichtenstelsel (FBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Planning hoofdlijnenbrief Digitaliseringsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen cie. Digitale Zaken t/m. 9 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Activiteiten overzicht cie. Digitale Zaken

  Besluit: De procedurevergadering van 23 februari a.s. zal worden geannuleerd.

  Geplande activiteiten:
  16-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride) - zal worden geannuleerd.
  09-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  10-03-2022 13.30 - 14.30 Gesprek Toelichting door Rli op advies ‘Digitaal duurzaam’ n.a.v. kabinetsreactie (digitaal)
  22-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit
  23-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-02-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Dutch Data Center Association (DDA) inzake datacenters (digitaal)
  30-03-2022 14.00 - 15.00 Kennismakingsgesprek PublicSpaces (digitaal)
  06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  07-04-2022 13.30 - 16.30 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  13-04-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informatiehuishouding op orde, ICT-projecten en informatiebeveiliging
  20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  16-05-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)

  Ongeplande activiteiten:
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Werkbezoek       Gemeente Amsterdam


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)
  • Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Kamerstuk 35261)
   
  Plenaire debatten:
  • Debat op hoofdlijnen over digitale zaken