Commissievergaderingen

Vrijdag 25 juni 2021

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

ministerie Buitenlandse Zaken (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Maeijer (PVV) om een tweeminutendebat te houden over het ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit (TK 32011-85) | Uw reactie graag uiterlijk morgen om 10 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Besloten gesprek met de Venetië-commissie

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure verzoek brief minister over incident in de Zwarte Zee tussen Rusland en een marineschip van het VK

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Ceder (CU) m.b.t. openbaarmaking rapport jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken hierover

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatierapporten WOT Genetische Bronnen, WOT Voedselveiligheid en WOT Besmettelijke Dierziekten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang subsidieregeling STAP-budget (2021Z11275)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO PA - Conferentie over de "Key Outcomes of the 2021 Brussels NATO Summit" (on-line)

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek petitieaanbieding ONE over mondiale gezondheidszorg d.d. 6 juli 2021

E-mailprocedure
(besloten)