E-mailprocedure : Verzoek petitieaanbieding ONE over mondiale gezondheidszorg d.d. 6 juli 2021

De vergadering is geweest

25 juni 2021
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het verzoek voor van ONE, Cordaid en andere betrokken Nederlandse organisaties om nog voor het zomerreces een petitie aan te bieden over extra investeren in mondiale gezondheidszorg.
Deze petitieaanbieding kan plaatsvinden op dinsdag 6 juli 13.15-13.35 uur, fysiek in de Statenpassage.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 25 juni 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Adjunct griffier

 
Van: ONE in Nederland 
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 13:36
Aan: Commissie BuHa-OS 
CC: Martina Nuti 
Onderwerp: Verzoek: petitie overhandiging mondiale gezondheidszorg
 
Attentie: 
Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte heer Van Toor, 
 
Ik schrijf u namens de organisatie ONE, Cordaid en andere betrokken Nederlandse organisaties bij de campagne gericht op het extra investeren in mondiale gezondheidszorg 
 
In het kader van de campagne willen we graag nog voor het zomerreces een (digitale) petitie aanbieden aan de leden van uw commissie. De petitieoverdracht zelf en de inhoudelijke bijdrage zal uitgevoerd worden door de ONE Jeugdambassadeurs. Dit zijn jongeren die als vrijwilliger hun talenten en vrije tijd inzetten voor de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziekten.
 
Graag horen we of dit mogelijk is. 
 
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 
 
Eefje van Esch (zij/haar)
ONE | Campaigns & Media, the Netherlands 
ONE.ORG | Twitter | Facebook | Instagram
 
ONE is een wereldwijde organisatie die campagne voert om extreme armoede en voorkombare ziektes uiterlijk in 2030 uit de wereld te helpen. Want alleen dan kan iedereen, waar ook ter wereld, een waardig leven leiden vol kansen en mogelijkheden.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek ONE tot aanbieding petitie m.b.t. mondiale gezondheidszorg