E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Maeijer (PVV) om een tweeminutendebat te houden over het ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit (TK 32011-85) | Uw reactie graag uiterlijk morgen om 10 uur

De vergadering is geweest

25 juni 2021
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Afgelopen maandag is het verslag van het schriftelijk overleg ontvangen over het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten (Kamerstuk 32011-85). Naar aanleiding hiervan stelt het lid Maeijer (PVV) voor de staatssecretaris van VWS te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten, totdat een door het lid Maeijer aangevraagd twee minutendebat heeft plaatsgevonden (inclusief stemmingen). De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur (zoals opgenomen in het ontwerpbesluit) is aan de Kamer overgelegd tot en met 24 juni 2021.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 25 juni a.s. om 10.00 uur of het verzoek van het lid Maeijer steunt*.  Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,

Mees Heller

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Maeijer (PVV) om een tweeminutendebat te houden over het ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit (TK 32011-85).

    Te behandelen:

    Loading data