Commissievergaderingen

Woensdag 2 december 2020

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 15:30 uur

Belastingdienst en Belastingen

Algemeen overleg
Oude zaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

TNO over het onderzoek ‘Energie-infrastructuren 2030’ (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar donderdag 3 december 2020)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) d.d. 2 en 3 december 2020 (verplaatst naar 10 december 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Circulaire economie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Kernenergie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:45 uur

Wijziging van de Wet Vliegbelasting (35645)(novelle)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wetsvoorstel TK 35654 Voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19).

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Nationaal Groeifonds

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 21:15 uur

Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal