Algemeen overleg : Circulaire economie

De vergadering is geweest

2 december 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt *  toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • C. Laçin (SP)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsprogramma circulair textiel 2020 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nulmeting en monitoring Plastic Pact NL

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de nulmeting en monitoring Plastic Pact NL

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Regeling groenprojecten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gebruik plastic draagtassen door voedselbank

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen metalen drankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ondertekening Denim Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp Implementatiebesluit verpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ‘Inzichten uit mondiale milieuverkenningen – lessen voor Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vernietiging ongebruikte goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen (Kamerstuk 28694-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Implementatie wegwerpplastics richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publieke Waardescan Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de status van het rapport over de kosten van zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op internetconsultatie ontwerpbesluit metalendrankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data