Commissievergaderingen

Vrijdag 3 april 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag (geannuleerd door het Beneluxparlement ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beƫindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Kwint om een schriftelijk overleg te voeren met minister van OCW over brieven inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek voor een feitelijke vragenronde Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Extra informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

EMAILPROCEDURE: voorstel voor ambtelijke briefing over repatriƫring Nederlanders

E-mailprocedure
(besloten)