03
apr
Besloten debat
3 april 2020 12:00
E-mailprocedure

ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus

E-mailprocedure: "ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat:
  • Het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt, tezamen met de Corona-gerelateerde brieven over het gevangeniswezen en over de rechtspraak die onlangs zijn binnengekomen of nog binnenkomen, omgezet in een schriftelijk overleg. Aan de minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht het aan hem gevraagde afschrift van zijn antwoord op de brief van de NOvA inzake extra steunmaatregelen voor de sociale advocatuur ten behoeve van dat schriftelijk overleg aan de Kamer te doen toekomen.
  • Het algemeen overleg over politie wordt, tezamen met de brieven die zijn geagendeerd voor de nog niet geplande algemeen overleggen over BOA’s en over brandweer, omgezet in een schriftelijk overleg over nationale veiligheid.
  • Het algemeen overleg over cybersecurity wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:17
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de verlenging van de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus tot 28 april a.s. Worden de fysieke commissieactiviteiten tot aan het meireces tot nader order uitgesteld.
 
U wordt voorgesteld het algemeen overleg over politie en het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 3 april, om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts LLM / ML
Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus op 3 april 2020

Agendapunten