Commissievergaderingen

Woensdag 12 februari 2020

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering: voorstel rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet Maasplassen

Procedurevergadering
Troelstrazaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Openbaar verhoor dhr. El Boujoufi

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vliegveiligheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Ministerie SZW - Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Technische briefing
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 februari 2020 - geen doorgang omdat de Raad komt te vervallen

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs) (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep Natuur / Natura 2000

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Inkomsten en Verdienmodel landbouw

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek vh lid Kwint om reactie minister Slob op artikel over lerarentekort in speciaal onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Openbare verhoren dhr. Laaouej en mevr. Harzi

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Relatie met Rusland

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Verpleeghuiszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met het Bestuurscollege van Bonaire

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets - 35374

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

ZZP (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen

Rondetafelgesprek
Klompezaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Openbaar verhoor mevr. Yücel

Verhoor
Enquêtezaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Openbaar verhoor dhr. Meijs

Verhoor
Enquêtezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de politie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Belhaj om de procedurevergadering van13 februari 2020 te verzetten.

E-mailprocedure
(besloten)