Algemeen overleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

12 februari 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.F. Sienot (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op de Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 26 oktober 2019 over “misbruik van verbruiksregisters door energieverkopers”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK) inclusief bijlagen, de Langetermijnstrategie en het concept-Klimaatplan

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verwachtingen klimaatconferentie COP25 te Madrid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid’ en op het bericht ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang nationale energieprojecten en herijking Rijkscoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overdracht Energieakkoord naar Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang wetstraject Warmtewet 2

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van NFW inzake het voorstel 'Regionale Mienskipsstroom Friese Wouden'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage hernieuwbare energie in Nederland 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data