Algemeen overleg

Klimaat en energie

Algemeen overleg: "Klimaat en energie"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Klimaat en energie 12 februari 2020, 13.00 - 17.00 uur; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Klimaat en energie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten