Algemeen overleg : Verpleeghuiszorg

De vergadering is geweest

12 februari 2020
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  VERPLEEGHUISZORG

 2. 2

  Verpleeghuiszorg in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Airconditioning in verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  WLZ (eerder geagendeerd bij het vervallen AO Wlz d.d. 27 november 2019)

 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wlz-kader 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift voorlopige kaderbrief Wlz 2019 en beleidsregel op grond van de kaderwet ZBO’s

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapporten inzake langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  De veranderende rol van zorgkantoren in de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Standpunt positionering behandeling in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorlopig Kaderbrief Wlz 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Definitieve kaderbrief Wlz 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomst indicatiestelling Wlz (werkwijze)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage Pilot Werkwijze CIZ versnelt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op advies expertisecentra langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven