Algemeen overleg

Verpleeghuiszorg

Algemeen overleg: "Verpleeghuiszorg"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg - Verpleeghuiszorg - 12 februari 2020 - 14.00-18.30 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Verpleeghuiszorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
VERPLEEGHUISZORG
6
Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren

Te behandelen:

9
WLZ (eerder geagendeerd bij het vervallen AO Wlz d.d. 27 november 2019)
23
Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren

Te behandelen: