12
feb
Besloten debat
12 februari 2020 14:00
E-mailprocedure

Verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg

E-mailprocedure: "Verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 09:24
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: FW: verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties kan ik u nu reeds meedelen dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) onder meer tot omzetting van het algemeen overleg over brandweer in een schriftelijk overleg. Indien dat verzoek wordt gesteund door een meerderheid zal de inbrengdatum worden vastgesteld op woensdag 19 februari om 10.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 12 februari a.s. om 14.00 uur kenbaar maken of u al dan niet instemt met het verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
  
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Van: Dam, van C.
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 13:39
Aan: Commissie J&V
CC: Stokhof, M.
Onderwerp: AO Brandweer omzetten naar SO
 
Geachte griffie,
 
Graag zou ik per email-procedure aan de leden van de commissie J&V het voorstel willen doen om:
  • Het AO Brandweer dat thans gepland staat voor 19 februari om te zetten in een SO (schriftelijk overleg)
en
  • Uiterlijk in de maand mei opnieuw een AO Brandweer in te plannen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam

CDA-Fractie

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg op 12 februari 2020

Agendapunten