12
feb
Besloten debat
12 februari 2020 | 14:00 - 15:00
Gesprek

Gesprek met het Bestuurscollege van Bonaire

Gesprek: "Gesprek met het Bestuurscollege van Bonaire"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. aanvullende informatie *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie gesprek met het Bestuurscollege van Bonaire 12 februari 2020

Agendapunten

1
Het gesprek vindt plaats met:

Details

- de heer Edison Rijna (gezaghebber)
- de heer Elvis Tjin Asjoe (gedeputeerde)
- mevrouw Nina den Heyer (gedeputeerde)

Noot: Gedeputeerde Den Heyer zal met name ingaan op armoedebestrijding en het speciaal onderwijs. Gedeputeerde Tjin Asjoe zal met name ingaan op de aanpak van het wegennet.
Verder zal op verzoek van de gedeputeerden ook een korte toelichting door het WEB  worden gegeven over de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.