Commissievergaderingen

Dinsdag 18 juni 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
London and Southern England (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Van Eijs (D66) tot omzetting AO Milieuraad in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Planning besluitvorming spoorordening na 2024 en update quickscan personenvervoer van de ACM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Financiƫn

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

(Aanvullende) voorlichting van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

FNV Zorg en Welzijn Betere vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding van burgerinitiatief "EHBO in het onderwijs", door Marieke van Schaik, Bernard Leenstra en Rob van Someren

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

PVVN Behoud van vergoeding neuromodulatie

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers - 35074-65

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Cohesieraad dd 25 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 19:30 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over WoON 2018

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

PACE - delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Jongelingkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Emancipatiebeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal