Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Stenogram
Download Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2019, over Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 18 juni 2019 - 16.00 - 19.30 - Agendapunt afgevoerd (35210-XVI)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Te behandelen: