Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 18 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 18 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek Platform Kerk & Aardbeving en projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen tot aanbieding petitie m.b.t. waarborgen van geestelijke verzorging in Groningen d.d. 25 juni 2019
3
Verzoek Burgerinitiatief 5G Den Haag, mede namens Stop UMTS en Burgerbelang 5G Rotterdam, tot aanbieding petitie m.b.t. 5G en gezondheid
4
Verzoek NBKL tot aanbieding CE Delft-rapport 'Bioketels voor warmte in de toekomst'
5
Aanbod van de vice-president van de Raad van State voor een briefing over inhoudelijke invulling van nieuwe taak in het kader van het initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet
6
11
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2019, over het onderzoek van CE Delft over het sluiten van drie kolencentrales om het Urgendadoel te halen

Te behandelen:

15
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad van 7 juni 2019 (Kamerstuk 21501-33-763) en het verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest (Kamerstuk 21501-33-756)

Te behandelen:

23
Data procedurevergaderingen september tot en met december 2019

Details

Besluit: Dinsdag 10 september, dinsdag 24 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 29 oktober, dinsdag 12 november, dinsdag 26 november, dinsdag 10 december, dinsdag 17 december. Tijd: 16.30-17.30 uur
 
24
Voorstel van de leden Moorlag en Agnes Mulder voor een technische briefing over decommissioning (opruimen/hergebruik energiewinningsinstallaties op land en op de Noordzee)

Te behandelen:

25
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
27
Begroting deelname Interparlementaire conferentie klimaat 6-7 oktober 2019, Helsinki
28
Deelname COP25 in Santiago de Chile (Chili)
30
Verzoek van het lid Weverling om als commissie het verzoek te doen het plenaire debat over de uitrol van 5G vóór het zomerreces in te plannen en tijdige toezending van de uitkomsten van de risicoanalyse integriteit van toekomstige 5G-netwerken

Te behandelen:

32
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018

Te behandelen:

35
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019, over berichtgeving dat de minister-president de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten uitstellen

Te behandelen:

36
Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (Kamerstuk 35200-XIII-1)

Te behandelen:

37
Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) (Kamerstuk 35200-XIII-2)

Te behandelen:

38
Lijst van feitelijke vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK)

Te behandelen:

40
Voortgangsrapportage nieuwe werkwijze van commissies