Algemeen overleg

Emancipatiebeleid

Algemeen overleg: "Emancipatiebeleid"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd  6 minuten per fractie
(incl. avondpauze)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Emancipatiebeleid, 18-6-2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2019, over emancipatiebeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Rapport 'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)'

Te behandelen: