Commissievergaderingen

Woensdag 10 april 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

IPU - 140th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Doha, Qatar (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 07:00 uur

Global parliamentary conference on the World Bank & IMF

Werkbezoek
Washington D.C. (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

OM-afdoening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Besloten gesprek met de heer Maarten Ruys over zijn rapport inzake het functioneren van het Huis voor Klokkenluiders

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Rathenau Instituut (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 15 april 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Zorgverzekeringswet

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Afhandeling van de containerramp MSC Zoe

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (verplaatst naar 24 april 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek "onbenut arbeidspotentieel"

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure m.b.t. het verzoek van het lid Van Raak (SP) om een kabinetsreactie te vragen n.a.v. de berichtgeving over het samenvoegen van alle inspecties tot 1 Nationale Inspectie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg" - 24170-191

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 15 april 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Middendorp (VVD) tot het inplannen van een WGO om het jaarverslag Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bespreken.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Studenten met een beperking in mbo en ho

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 15 april 2019 (verplaatst naar 11 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de inbreng SO taxaties voor woningaankoop (11 april 2019) te cancelen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Den Uylzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

MH17

Algemeen overleg
Thorbeckezaal