Debat geweest
10 april 2019 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 10 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 10 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek WNF tot aanbieding petitie m.b.t. natuurvriendelijke landbouw
13
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat katten die doorgefokt zijn op ziekmakende uiterlijke kenmerken ongehinderd gefokt en verhandeld worden in Nederland

Te behandelen:

15
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019)brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over de ontbossing in Nederland die niet gecompenseerd hoeft te worden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)
17
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën inzake geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

Te behandelen:

18
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën inzake suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

Te behandelen:

20
Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door de Algemene Rekenkamer op 16 mei 2019, 14.00-15.00 uur, over het rapport bij de verantwoordingsstukken van het ministerie van LNV 2018

Details

Besluit: De technische briefing vindt geen doorgang, aangezien onvoldoende leden zich hebben aangemeld.
21
Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de realisatie van de LNV-visie op 6 juni 2019
22
Stafnotitie - Voorstel van de leden Geurts (CDA), De Groot (D66) en Bromet (GL) voor inhoudelijke verdieping alvorens te besluiten over het rapporteurschap natuur
23
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Mestbeleid voor auteurs voor het paper om belemmeringen vanuit wet- en regelgeving om mestkringlopen te verkorten, in kaart te brengen
30
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om vragen te inventariseren voor een brief aan de minister over kalfjessterfte, zoals verzocht tijdens de regeling van werkzaamheden op 2 april 2019

Te behandelen:

32
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een reactie te vragen op het rapport 'Minder weidevogels door insecticiden landbouw?' van Stichting Agrifacts in reactie op het rapport 'Onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen in Gelderland' van J. Buijs en M. Mantingh

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een brief te vragen met de actuele stand van zaken inzake de invoer van vervuild vlees uit Brazilië

Te behandelen: