Debat geweest
10 april 2019 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 10 april 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap aan de Kamer te doen toekomen
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake update stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit (Kamerstuk 35130)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 10 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
14
Reactie op verzoek commissie inzake voorlichtingsverzoek Afdeling advisering Raad van State naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht

Te behandelen:

26
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

Te behandelen:

29
33
Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot 4 april 2019
35
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan Tunesië en Libië van 21 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018

Te behandelen:

36
Algemeen overleggen over politie op 17 april en 23 mei 2019
37
Lijst met nog te plannen algemeen overleggen
43
Brievenlijst

Te behandelen:

44
Update Werkgroep Modernisering Wetboek van Strafvordering
45
Voorstel opzet rondetafelgesprek evaluatie wet hervorming herziening ten voordele