Debat geweest
10 april 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 10 april
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 10 april

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod Rli voor een technische briefing over het advies "Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute" (op donderdag 18 april 2019 van 13.00 tot 14.30 uur)
6
Verzoek van de commissie voor Financiën om suggesties aan te dragen voor Accountability Hack 2019

Te behandelen:

12
Stafnotitie Heroverweging grootprojectstatus HSL-Zuid
44
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

Besluit: op 18-04-2019 15.00 - 16.00 vindt de tweede termijn plaats van het algemeen overleg Duurzame luchtvaart

09-04-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad
09-04-2019 13.30 - 13.45 Petitie Automontagebranche: “van onbekommerd gebruik naar hergebruik”
09-04-2019 13.45 - 14.00 Petitie Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton
10-04-2019 13.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Afhandeling van de containerramp MSC Zoe
11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem cluster Urk en NLR)
De leden Aukje de Vries (VVD), Lodders (VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Dik-Faber (CU), Van Brenk (50PLUS) en Baudet (FvD) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
16-04-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Stint
17-04-2019 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs
24-04-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019*
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2018, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2018*
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
45
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
6. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (minister en staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
33. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
42. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
61. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
80. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019

Dertigledendebatten
18. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
32. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
51. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
52. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
54. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat  (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
58. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens  (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
72. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
74. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
80. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

NB: de PvdD trekt het dertigledendebat op nummer 51 in gezien het algemeen overleg Vliegveiligheid van 3 april 2019.

VAO's
VAO CBR, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Openbaar vervoer en taxi, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
46
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 
47
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de minister een reactie te vragen op het bericht dat een kwart miljoen boetes zijn uitgedeeld voor 1 km per uur te hard rijden

Te behandelen:

49
Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om het startbesluit voor de luchtruimherziening voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april a.s. aan de Kamer te doen toekomen

Te behandelen: