Algemeen overleg : Zorgverzekeringswet

De vergadering is geweest

10 april 2019
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overstapseizoen 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Risicoverevening: transitie van doorontwikkelen naar onderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Polisaanbod zorgverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over toetredings- en groeidrempels op de zorgverzekeringsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nivel-onderzoek naar eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Potentiële kandidatuur van langdurige fysiotherapie bij reumatoïde artritis en axiale spondyloarthritis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  ACM-NZa rapport 'Beter kiezen op de polismarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Potentiële kandidaat Voorwaardelijke toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wanbetalersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Risicovereveningsmodel 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken betreffende uitvoering verschillende pakketmaatregelen per 1 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor zorgverzekeringen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2018, over patiëntenstops in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzekerdenmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op DNB analyse van aanvullende verzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overstapseizoen 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  NZa rapport "Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden"

  Te behandelen:

  Loading data