Commissievergaderingen

Dinsdag 12 februari 2019

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om voorafgaand aan het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuis zorg d.d. 13 februari 2019 de minister voor Medische Zorg een spoedanalyse te laten verrichten door de Inspectie Gezondheidszorg en...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel rondetafelgesprek over lange doorlooptijden bij het CBR

E-mailprocedure
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitieaanbieding ondernemingsraad van KLM 'Maak de Nederlandse luchtvaart niet kapot'

Petitie
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep ADR ivm grote projecten

Vergadering

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Natuur

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Klankbordgroep onderzoek afhandeling schadegevallen gaswinning

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

SCP-rapportage Sport 2018 (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

EU economische inzet richting Iran

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Gesprek met de Kroatische ambassadeur, mevrouw Andrea Gustovic-Ercegovac

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

kunstcommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019 (omgezet in een schriftelijk overleg op 11 februari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

IPU - Algemene Leden Vergadering

Vergadering
Eerste Kamer, commissiekamer 4 (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Special Purpose Vehicle Iran

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Werkgroep "Veranderende arbeidsmarkt"

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 19:30 uur

!!! E-mailprocedure: verzoek namens groot aantal fracties (meerderheid) om AO Overgang po en vo op 13 feb a.s. 10.00 uur te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)