Algemeen overleg

Natuur

Algemeen overleg: "Natuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 8e HERZIENE convocatie algemeen overleg Natuur
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2019, over Natuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Het lid Ziengs (VVD), de rapporteur van het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur, zal bij aanvang van het algemeen overleg de minister van LNV namens de commissie enkele vragen stellen