Algemeen overleg

Natuur

Algemeen overleg: "Natuur"Deze vergadering is geweest
7e HERZIENE CONVOCATIE

SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 8e HERZIENE convocatie algemeen overleg Natuur
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Natuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Het lid Ziengs (VVD), de rapporteur van het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur, zal bij aanvang van het algemeen overleg de minister van LNV namens de commissie enkele vragen stellen
4
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 april 2018, over het bericht ‘Natuurbescherming in EU krijgt onvoldoende’

Te behandelen: