Inbreng schriftelijk overleg : Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

De vergadering is geweest

12 februari 2019
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

    Te behandelen:

    Loading data