Commissievergaderingen

Maandag 19 november 2018

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Plenaire COSAC-conferentie

Werkbezoek
Wenen, Oostenrijk

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Annual Session

Werkbezoek
Halifax, Canada (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Nadere vragenronde naar aanleiding van de Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van ziekenhuizen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Omzetten algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen van 21-11-2018 in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Vierde incidentiele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Agema (PVV) om een nadere vragenronde over het toegezonden ‘afschalingsdocument’

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 22:50 uur

Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019)

Wetgevingsoverleg