Wetgevingsoverleg : Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

De vergadering is geweest

19 november 2018
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Maatregelen ter versterking aanpak doping

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanvulling brief maatregelen ter versterking antidoping

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actualisatie werkprogramma 2019 van de Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbrief Advies Beleidskader sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeling Gratis VOG en beleidsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationaal Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het Nationaal Sportakkoord (Kamerstuk 30234-185)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Veegbrief WGO 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op advies beweegrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data