Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken - 19 november 2018 - 10.00 - 17.00 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken
Stenogram
Download Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: