Wetgevingsoverleg : OCW-begroting onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

19 november 2018
11:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen OCW-begroting onderdeel Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang internationaal cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang cultuur in een open samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat historische kerk Amstelveen in de as is gelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Elke leerling naar het parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aankondiging reactie op de motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste reactie op advies van de Raad voor Cultuur 'Zicht op zo veel meer' over het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Huisvesting Regionale Historische Centra

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 15 minuten
  PVV, CDA en D66: 10minuten
  GroenLinks, SP: 8 minuten
  PvdA: 7 minuten
  ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 6 minuten
  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 5 minuten

  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
     
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  SCP-rapport ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’

  Te behandelen:

  Loading data