Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur, 19-11-2018
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over OCW-begroting onderdeel Cultuur
Stenogram
Download OCW-begroting onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
SPREEKTIJDEN

Details


Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 15 minuten
PVV, CDA en D66: 10minuten
GroenLinks, SP: 8 minuten
PvdA: 7 minuten
ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 6 minuten
SGP, DENK en Forum voor Democratie: 5 minuten

Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
   
11
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: