Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019)

De vergadering is geweest

19 november 2018
17:00 - 22:50 uur

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • L.A. de Lange (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken op welke wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan worden aangeboden (Kamerstuk 32824-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het SCP-rapport ‘de Sociale Staat van Nederland’ en het CBS-rapport ‘Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Veranderopgave Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijk stopzetten afname onderdeel Schrijfvaardigheid van het inburgeringsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data