Commissievergaderingen

Woensdag 25 april 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Batoemi, Georgië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Gesprek met premier Tunesië, ZE Youssef Chahed, en ministeriële delegatie

Gesprek
Oude zaal - Rooksalon (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:15 uur

Rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU Defensieraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Von Martels, voor een SO met als inbrengtermijn 25/4/2018 om 14.00 uur over de brief Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotioiden

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Rechtspraak

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (Let op: Verplaatst naar 26 april 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Bouwopgave

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit (AO GAAT NIET DOOR; wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" - verplaatst naar 24 mei 2018

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Nederlandse Rode Kruis over rapport 'Tweede publieksterugkoppeling nationale actie Nederland helpt Sint-Maarten

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:15 - 16:00 uur

Sociale Ondernemingen

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsbesluit schenkbelasting

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Nijboer over behouden van een gouden aandeel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen - 31765-318

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Nabespreking technische briefing Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) - 34923

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dierproeven - Algemeen overleg verplaatst naar 7 juni 2018

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar donderdag 26 april 2018 om 11.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Integrale aanpak veiligheid en integriteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 26 april 2019)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Kennismakingsgesprek Nederlandse rechter in het EHRM (zal geen doorgang vinden)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met Servische NGO's over rechtsstaat en grondrechten

Bijzondere procedure
Klompezaal (besloten)