Algemeen overleg : Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg

De vergadering is geweest

25 april 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Speektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  PATIENTEN- EN CLIENTENRECHTEN

 2. 2

  Rapport Patiëntendialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  NIVEL-rapport inzake een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het medisch dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  PATIENTVEILIGHEID

 9. 9

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie rapport RIVM: ‘Laseren en aanverwante behandelingen als voorbehouden handeling in de Wet BIG’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief april

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding RIVM Rapport Siliconen borstimplantaten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport inventarisatie schoonheidssalons

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Verzwijgen van medische missers van 15 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inspectierapport onderzoek behandeling Cryoballon bij patiënten in het Erasmus MC

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RIVM rapport over gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport van het RIVM over complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inspectierapport onderzoek behandeling Cryoballon bij patiënten in het Erasmus MC

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016 ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het rapport van het RIVM over complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  NIVEL dossieronderzoek Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actualisering op het RIVM rapport 'Siliconen borstimplantaten in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake petitie 'S.O.S. voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan' door Sepsis

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  VEILIGHEID IN DE ZORG

 30. 30

  (Nog) Geen agendapunten