Algemeen overleg : Rechtspraak

De vergadering is geweest

25 april 2018
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • F. van Oosten (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.J.L. van Dam (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarplan Rechtspraak 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Rechtspraak 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zesde voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Zevende voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarplan Rechtspraak 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek en vervolg programma KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken inzake e-court

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financiering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Scenario's voor het verlagen van griffierechten voor MKB-ers en de (financiële) gevolgen hiervan en reactie op het manifest “eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Rechtspraak 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data