Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Dierproeven - Algemeen overleg verplaatst naar 7 juni 2018

Algemeen overleg: "Dierproeven - Algemeen overleg verplaatst naar 7 juni 2018"Deze vergadering is verplaatst naar 7 juni 2018
2e Herziene convocatie
(algemeen overleg zal op deze datum geen doorgang vinden,  wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum vóór het Zomerreces)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Dierproeven op 25 april 2018 WORDT UITGESTELD en vóór het zomerreces opnieuw ingepland.