Commissievergaderingen

Donderdag 9 juni 2016

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:45 - 13:30 uur

Elektrisch rijden

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:45 uur

Rondetafelgesprek over het rapport van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Intensieve kindzorg (IKZ)

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO Defensieministeriële

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 24 juni 2016 (let op: tijd gewijzigd)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:15 - 13:15 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2016

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (verplaatst naar 11.45 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap"

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Veteranennota 2015-2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met stimulering van middensegment en renovatie) (27926-261)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 13:20 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:20 - 13:40 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Generaal Bogdan (JPO)

Gesprek
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (het algemeen overleg wordt voortgezet op 23 juni 2016 van 15.30 tot 17.30 uur)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 14:20 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorjaarsnota 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Resultaten van het Jaar van de transparantie - 32620-168

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:20 - 14:40 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Wet organisatie bestuursrechtspraak

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Dhr. Gus van Harten, Associate Professor International Investment Law Osgoode Hall Law School over investeringsgeschillenbeslechting in handelsverdragen

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Stelselrapportage 2015 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Technische briefing
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:15 - 16:45 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Aanmelding onderzoeksrapport ‘Welvaart in kaart’ en de beantwoorde feitelijke vragen voor plenair debat met de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Opzegging van het Statuut UNIDO

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

MINUSMA (uitgesteld tot na het zomerreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal