09
jun
Besloten debat
9 juni 2016 12:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd; was 7 juni)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen d.d. 9 juni

Agendapunten

1
Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea , van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343)

Te behandelen: