Debat geweest
9 juni 2016 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst EU-voorstellen over week 21
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 9-6-2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 9-6-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn; Parijs, 1 februari 2016

Te behandelen:

9
Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

Te behandelen:

10
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo)

Te behandelen:

21
Voorstel uitgebreide hoorzittingen twee werelden, twee werkelijkheden (in besloten deel; op verzoek van één van de leden aan het begin van de vergadering)
22
Statistieken commissies 2015 (in besloten deel)
23
Rondetafelgesprek De toekomst van het kleuteronderwijs en het onderwijs aan het jonge kind (in besloten deel)

Te behandelen:

26
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie:

Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
36. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
39. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
40. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
50. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
52. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)

 
Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
16. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (eerst rondetafelgesprek plannen)
30
Suggesties voor onderwerpen ARK-rapportages over het jaar 2016

Details

Tijdens de briefing door de Algemene Rekenkamer op 25 mei jl. over het OCW-jaarverslag 2015 zijn de onderstaande mogelijke onderwerpen genoemd voor ARK-rapportages over het jaar 2016: 
  • Sorteren de beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken voldoende effect (effectiviteit van beleidseffect-onderzoeken; te omvangrijk en arbeidsintensief opgezet?)
  • Bestemmingsreserves onderbrengen bij schatkistbank?
  • Huisvesting mbo en ho (ARK komt binnenkort met onderzoek)
  • Vervangingsfonds en Participatiefonds
  • Herhaling van ARK-onderzoek is basisonderwijs klaar voor passend onderwijs (hoe ver zijn we, wat is netto effect, ook financieel gezien, zijn kosten niet toegenomen?)
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, alwaar een selectie kan worden gemaakt.