Commissievergaderingen

Woensdag 31 oktober 2012

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu ivm deelname Kamerleden VN-klimaatconferentie

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kinderombudsman (verplaatst naar december 2012)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met een delegatie van Turkse parlementariërs, academici en NGO vertegenwoordigers, via het Centre for European Security Studies

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wetsvoorstel inzake herstel van enkele wetstechnische gebreken in OCW-regelgeving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwikkelingen arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid) (verplaatst naar 21 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 7 november)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

CNV Onderwijs (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

IGK (verplaatst naar 6 november 2012)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor in zijn algemeenheid en meer specifiek voor de OV-SAAL corridor

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 7 november 2012)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Financiële situatie ROC Zadkine (verplaatst naar 1-1-2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (tot nader order uitgesteld ivm Plenaire agenda)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met STIVORO over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut (tot nader order uitgesteld i.v.m. debat over het eindverslag van de informateurs)

Bijzondere procedure
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (verplaatst naar 13.30-16.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Kennismakingsgesprek RLI (verplaatst naar 22 november 2012)

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Inbreng gecombineerd nader verslag over de wetsvoorstellen die behoren tot het Belastingplanpakket 2013 (verplaatst naar 2 november 2012)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Railveiligheid (samengevoegd met AO Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Financiële derivaten woningcorporaties (wordt verplaatst naar 8 november 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)