Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wetsvoorstel inzake herstel van enkele wetstechnische gebreken in OCW-regelgeving

De vergadering is geweest

31 oktober 2012
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beƫindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen.

    Te behandelen:

    Loading data