Algemeen overleg : Railveiligheid (samengevoegd met AO Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor)

De vergadering is geannuleerd

31 oktober 2012
17:00 - 18:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

De agendapunten van dit AO Railveiligheid zullen worden toegevoegd aan de agenda van het AO over het ‘Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor’ d.d. 31 oktober te 13.30 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding Concept-verbeterplan ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Trendanalyse railveiligheid 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Veiligheidsrapportages 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) en de effectiviteit van ATB-Vv

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezending van de 24-uursrapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ProRail.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Treinongeval op zaterdag 21 april 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie over het treinongeval van zaterdag 21 april 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stoptonend sein passage emplacement Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake treinongeval Stavoren dd. 25 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op 24 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data