Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

31 oktober 2012
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • E. Dijkgraaf (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Bespreken commissieactiviteiten in week 45 (week van maandag 5 november 2012)

  Besluit: zie hieronder.

  In de regeling van werkzaamheden van dinsdag 30 oktober 2012 is besloten dat de Kamer niet plenair vergadert van donderdag 1 november 2012 tot aan de dag waarop het debat over de regeringsverklaring wordt gepland. Dit debat vindt naar verwachting niet eerder plaats dan donderdag 8 november 2012. De Kamercommissies zijn verzocht in genoemde periode eveneens niet te vergaderen. Dat verzoek heeft gevolgen voor enkele activiteiten van de commissie Financiën die volgende week (week 45) zijn gepland:
   

  1. 05-11-2012 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg (WGO) Belastingplan 2013 c.a.
   Besloten wordt:
   Het geplande WGO op maandag 5 november 2012 te verplaatsen naar vrijdag 9 november 2012, tenzij op die dag een plenaire vergadering plaatsvindt, in dat geval wordt het WGO verplaatst naar maandag 12 november 2012.
   De inbreng voor het nader verslag over het Belastingplan 2013 c.a. te verplaatsen naar vrijdag 2 november 2012 om 11.00 uur. 
    
  2. 06-11-2012 13.30 - 13.40 Aanbieding petitie door CAM-artsen "BTW? Nee! Stop BTW-heffing CAM-artsen"
   Besloten wordt de petitieaanbieding op het geplande tijdstip te handhaven.
    
  3. 06-11-2012 13.40 - 13.50 Aanbieding petitie NPVA 'Stop BTW op accupunctuur'
   Besloten wordt de petitie-aanbieding op het geplande tijdstip te handhaven.
    
  4. 07-11-2012 15.30 - 16.30 Procedurevergadering Financiën
   Besloten wordt de procedurevergadering op het geplande tijdstip te handhaven.
    
  5. 08-11-2012 13.30 - 16.00 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad; Begrotingsraad
   De voorzitter geeft vóór de bespreking van dit agendapunt nog een toelichting op het verzoek aan de Kamercommissies om niet te vergaderen van donderdag 1 november 2012 tot aan de dag waarop het debat over de regeringsverklaring wordt gepland. Tevens meldt de voorzitter dat van de zijde van het Ministerie van Financiën is vernomen dat er op donderdag 8 november 2012 een extra vergadering van de Eurogroep is gepland, en dat de Kamer aan het eind van deze week een brief van de minister van Financiën tegemoet kan zien over de uitkomst van een vandaag gehouden teleconferentie.

   De commissie heeft begrip voor het verzoek om niet met het kabinet te vergaderen in genoemde periode. De commissie acht het echter ook van groot belang om, gelet op de ontwikkelingen in Europa, voorafgaand aan belangrijke Europese vergaderingen met het kabinet over haar inzet mondeling te kunnen overleggen en om eventueel moties in te kunnen dienen en te stemmen. In dat licht wordt besloten om een algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad voorlopig te plannen op woensdag 7 november 2012. De griffie wordt verzocht rekening te houden met een VAO en stemmingen op donderdag 8 november 2012. Na ontvangst van de voor deze week aangekondigde brief wordt besloten of het algemeen overleg daadwerkelijk doorgang zal vinden.