Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen

De vergadering is geweest

31 oktober 2012
12:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)

    Te behandelen:

    Loading data