Algemeen overleg : Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (verplaatst naar 13.30-16.30 uur)

De vergadering is verplaatst

31 oktober 2012
14:00 - 17:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.