Commissievergaderingen

Donderdag 7 oktober 2010

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Windturbines

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Openbaar gesprek met NIVRA en AFM over aanbeveling commissie-De Wit kwaliteitseisen jaarrekening

Gesprek
Aletta Jacobszaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

DG Mededinging - Staatssteun woningcorporaties

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Comitologie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Onderzoeksvoorstel LNV Toekomst- en Onderzoeksagenda 2011

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (is verplaatst naar 7 oktober 2010, 14.00 uur - 18.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Algemene Rekenkamer - verbeteren verantwoording ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing
Statenlokaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verkoop landmachtmaterieel en Patria-pantservoertuigen

Algemeen overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Programmatische Aanpak Stikstof

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Handelen MIVD ten aanzien van twee medewerkers

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling Cougar Midlife Update (DMP A-brief)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek Staatssteun woningcorporaties

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Ter ondersteuning van Motie (art. 37 RvO) Provinciale Staten van Gelderland inzake Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Hogere Defensie Vorming

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet College voor de rechten van de mens (32467)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet in het kader van doelmatig waterbeheer

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (32203) (is verplaatst naar 28...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting evaluatie belastinguitgaven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reparatiewet BZK 2010 (32456)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

IPCC en Milieuraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Tijd vergadering 15:30 - 15:45 uur

Procedurevergadering TCS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Stichting Aandacht Doet Spreken

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Nederlandse reisdocumenten

Algemeen overleg
Statenlokaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 17:15 - 19:15 uur

Nanotechnologie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd