Algemeen overleg : Programmatische Aanpak Stikstof

De vergadering is geweest

7 oktober 2010
12:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

 

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorlopig Programma Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorlopig Programma Stikstof en afwegingskader water en sociaaleconomische aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken van het voorlopig programma van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en antwoorden op vragen over het wijzigen van de Wav-kaart en herbegrenzen van de Ecologische Hoofdstructuur door de provincie Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift antwoord op een brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel inzake het Natura 2000-ammoniakplan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  onderzoeksvragen PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang van de definitieve aanwijzingsbesluiten Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data